Skriv ut
Elektronikföretag som lägger ut sin produktion på kontraktstillverkare får sämre kontroll och ökad affärsrisk, enligt en färsk studie från Electronics Supply Chain Association.
Visibiliteten och kontrollen är inte vad den borde vara inom elektronikindustrin. Det framgår av rapporten "Regain Control to Manage Risk: Practices Must Catch up to Electronics Outsourced Model" från Electronics Supply Chain Association i samarbete med analyshuset Industry Directions.

Analytikerna har frågat 120 OEM-företag, fabrikslösa halvledarbolag, kontraktstillverkare, kiselsmedjor och konsulter, och resultatet är tydligt: med outsourcing blir varje led i försörjningskedjan (supply chain) mindre synligt, vilket gör att kontrollen försvinner och därmed ökar risken för dåliga affärer.

Sju av tio tillfrågade företag anser sig ha mindre kontroll över minst fem nyckelled i försörjningskedjan sedan de började lägga ut produktionen på underleverantörer. Huvudleverantörerna sköter sig ofta bra, medan mindre viktiga underleverantörer är ett större problem.

66 procent av underleverantörerna anser att de löper hög eller mycket hög risk att göra dåliga affärer med sina kunder.

Att dela affärsrisken är enligt såväl uppdragsgivare som underleverantör det bästa sättet att öka kontrollen och visibiliteten. Ändå görs detta i mycket liten utsträckning, enligt rapporten. Av de tillfrågade svarade 40 procent att de helst undviker detta, då det är förenat med kostnader.