Skriv ut
Elektroniktidningen nummer 14/2005 innehåller två expertartiklar om produktionsteknik. Dag Andersson och Per-Erik Tegehall på IVF skriver om blyfrihetsnätverket Elfnet och Martin Linder på Note skriver om Design for Excellence.
Elfnet samordnar blyfri forskning
Av Dag Andersson och Per-Erik Tegehall, IVF
Med mindre än åtta månader kvar tills RoHS-direktivet träder i kraft med förbud mot eller starka begränsningar av  nvändningen av bly i lod för elektronik är Elfnet – European Lead-Free Soldering Network – en viktig enande kraft för att samla experterna inom området och att sprida deras kunskap till europeisk elektronikindustri. Elfnet har under året arbetat vidare med att söka lösningar på återstående nyckelfrågor inom området blyfri lödning. forts.

Genomtänkt design sänker kostnaden för tillverkning
Av Martin Linder, Note
Vi som regelbundet läser elektronikpressen har under de senaste åren blivit vana att se förkortningar i stil med DfM, DfA och DfT. Det har uppstått en uppsjö av mer eller mindre kreativa förkortningar av denna typ. Det står för olika Design for- aktiviteter såsom t.ex. Design for Manufacturing och Design for Assembly. forts.