Skriv ut
Kanadensiska Sidense säger sig ha utvecklat världens första säkringsbaserade engångsprogrammerbara minnesteknik avsedd för standard-CMOS.
Att optimera minne integrerat i CMOS-logik är inte det enklaste. Kanadensiska uppstartsföretaget Sidense säger sig nu vara mycket nära en lösning. Bolaget har presenterat en serie IP-block kallade "1T-Fuse", avsedda för engångsprogrammerbart minne inbyggt i 130 nm CMOS. Enligt företaget kan blocken tämligen lätt anpassas till 90 och 65 nm CMOS.

Tekniken bygger på säkringar, som när de bränts av bibehåller minnesinnehållet i minst tio år. Företagets första produkt, kallad SiFuse, består av block upp till 1kbyte minnesstorlek.

Entransistors minnes-IP-block med namn som börjar på "1T" brukar annars associeras med företaget Mosys. Den kopplingen är inte så långsökt - Sidenses grundare Wlodek Kurjanowicz har ett förflutet på just det företaget. Tillsammans med en före detta säljare på Synopsys - Xerxes Wania - som vd grundade han bolaget så sent som förra året.

Företaget hävdar att tekniken inte behöver några extra masker eller processteg. För tidningen EE Times framhåller Xerxes Wania att tekniken är synnerligen säker och att innehållet är svårt att kopiera, vilket gör tekniken särskilt lämplig för sådant som identifiering och krypteringsnycklar.

Enligt EE Times har Sidense dock flera frågor kvar att besvara innan tekniken kan anses bevisad. För det första har man inte berättat exakt hur programmeringen, eller säkringsbränningen, går till bortsett från att det inte handlar om några överspänningar. Inte heller har man offentliggjort vilket processhus man anpassat sin teknik till.