Skriv ut
Ett sätt att kontrollera enmolekyl-switchar genom deras design och miljö, har utvecklats av forskare vid tre amerikanska universitet.
Forskare vid Penn State University, Rice University och University of Oregon visar att en-molekylbrytare kan skräddarsys att svara på ett stabilt och förutsägbart sätt på ett elektriskt fält, beroende på vilken riktning fältet ges. Vissa brytare formades för att slås på, andra för att stängas av, i ett och samma elektriska fält. Detta är ett stort steg inom molekylärelektroniken, som kan ta utvecklingen av nanokomponenter ett steg vidare, ner till storleken av atomer eller molekyler för framtidens datorer.

Forskarna har fått sitt arbete accepterat i Journal of the American Chemical Society och uppsatsen publiceras strax före jul.

- Denna forskning visar att vi förstått hur en-molekylbrytare fungerar, säger Penn State-professorn i kemi och fysik, Paul S. Weiss, på vars labb tekniken testades. - Molekyl-brytare kommer att integreras i elektronik, men inte förrän nån kommer på hur man ska förse dem med ledningar, säger han.

Resultaten är de senaste nyheterna i de studiergruppen utför på de styva, trådiga så kallade OPE-molekylerna – oligo-fenylen-etynylener – som de skräddarsytt på ett antal olika sätt, med olika fysikaliska, kemiska och elektroniska egenskaper.

OPEernas potential som brytare har varit begränsad för att de haft en tendens att slås av och på slumpmässigt. Men Weiss och hans kollegor kom nyligen på hur de skulle åtgärda detta och demonstrerar på ett antal sätt hur och varför de kan kontrollera brytarna.

- De OPEer som vi vet ger de starkaste dipolerna är de mest pålitliga, säger Weiss.

Både den kemiska och elektriska miljön runt en OPE är viktig, bland annat kan den kemiska omgivningen påverka hur länge en brytare stannade i sitt av- eller påslagna tillstånd, vilket är kritiskt för informationslagring. Weiss system är stabilt i timmar.

- Med detta stabiliseras tillstånden, den slumpmässiga av- och påslagningen reduceras, rapporterar Weiss.

Källa: Penn State University / physorg.com