Skriv ut
En ny organisation ska standardisera kommunikationsgränssnitten för programvaran i multikärnor.
Nu tas ytterligare ett steg för att möta den komplexa utmaningen att programmera multikärnor. Organisationen The Multicore Association ska standardisera programgränssnitten i multikärnor (systemkretsar med flera processorkärnor).

Initiativtagare är Markus Levy från processorprestandamätaren EEMBC.

– Det har funnits företagsegna plattformar för multikärnor under ett antal år. Idag är det fler som vill arbeta med många kärnor, men verktygen och processorerna ger inget bra stöd för det, säger Markus Levy.

Tre arbetsgrupper har redan kört igång. I två av dem sitter programverktygsmakaren Wind River på ordförandestolen.

TIPC Working Group standardiserar kommunikationen mellan multikärnor.  “TIPC” (tipc.sourceforge.net) är ett redan existerande protokoll för detta ändamål som används av bland annat Ericsson. Idag förmedlas TIPC av TCP/IP vilket är för långsamt för många ändamål. Arbetsgruppen ska därför standardisera ytterligare bärare till protokollet.
 
Debug API Working Group ska standardisera gränssnitt för avlusning av systemkretsar med multikärnor. Man ska bland annat definiera gränssnitten mellan avlusningsverktygen och kretsens avlusningskomponenter.

Den tredje arbetsggruppen – Multitasking and communication API Working Group – leds av Polycore, Ignios och Freescale. Den ska ta fram gränssnitt för administration, schemaläggning och synkronisering mellan och inom kärnor.

Följande företag deltar på organisationens möten: ARC, Coware, Express Logic, FS2, Green Hills, Imperas, Intel, Mentor, Mips, QNX, Sonics, Stretch och Teja.

Den 30 november bildas organisationen formellt och i mars 2006 ordnas en konferens – Multicore Expo i Santa Clara, USA.