Skriv ut
Acreo planerar ett så kallat Excellence Center kring fiberoptik, Acreo Fiber Optic Center, där mikrovågsfotonik ingår som en del. Man jobbar som bäst med en ansökan till Vinnovas program för Institute Excellence Centers. Den ska vara klar till nyår. Men redan då kör fyra doktorander igång.
- Acreos syfte är ju att öka värdet i industrin och vi vill visa att fiberoptiken har en mycket bredare relevans än bara för telekommunikationen. Det finns ett starkt behov av att ha den här teknologibasen i Sverige, den största efterfrågan finns faktiskt inom den medicinska sektorn och för sensorer, säger Åsa Claesson som samordnar arbetet.

Inblandade i ansökan är ett antal aktörer. Doktoranderna kommer man att ha tillsammans med KTH, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet och en utländsk partner. En av doktoranderna, knuten till KTH kommer att förstärka Acreos arbete med fiberbaserade bragg-gitter.

Det center man nu bygger fokuserar på fiber, en viktig del av fotoniken. Kista Photonic Research Center, KPRC, är en viktig partner i nya Acreo Fiber Optic Center, framför allt inom mikrovågsfotoniken, men också på andra delar av fiberverksamheten. KPRC knyter samman fotonikverksamheten på KTH i Kista och på Acreo.


Det var i somras som Vinnova tillsammans med SSF och KK-stiftelsen beviljade planeringsanslag för sjutton ansökningar för att skapa så kallade excellenscentra. Acreo står för två av dem. Sammanlagt handlar det om 480 miljoner kronor under sex år, varav hälften ska komma från näringslivet och övriga partner. Omkring sex center kommer få anslag.

- Vi hoppas naturligtvis på stöd, och får vi det så innebär det att vi kan växla upp projektet på alla nivåer vid halvårsskiftet. Det handlar om ett anslag på kring fem miljoner kronor per år i 6 år. Utan det stödet blir det svårt att driva centret på den nivå vi och våra partner hoppas, säger Åsa Claesson.

Exakt vilka som är med kan hon inte berätta ännu men förutom Acreos akademiska partners finns där också industrin, regionala partners, offentliga partners och innovationskluster.

Redan arbetar Acreo och KTH för att förbättra det europeiska samarbetet kring att slå samman teknikerna för mobil och optisk kommunikation, för att bättre konkurrera med USA och Japan som är världsledande på mikrovågsfotonik för bredbandskommunikation. Detta har skett inom det europeiska nätverket för mikrovågsfotonik "Nefertiti", och fortsätter i det nya nätverket ISIS som drar igång i februari.

- Det är viktigt att vi kan knyta till oss den fiberoptiska industrin, även utanför telekom, för den är stor. Så att vi kan få behålla en stark teknologibas på det här området i Sverige, säger Åsa Claesson på Acreo.