Skriv ut
iNemi, International Electronics Manufacturing Initiative, försökte värva europeiska företag som medlemmar på Productronica.
– Vi ändrade namnet i början på året för att markera att vi inte längre är en amerikansk intresseorganisation, säger Jim McElroy på iNemi.

Organisationen är kanske mest känt för sin roadmap som man publicerar vartannat år. I den pekar iNemi ut vilka gap eller hinder som tillverkningsindustrin står inför.

– Sedan ser vi var vi kan göra något och försöker formera projekt bland medlemsföretagen. På sistone har vi gjort mycket på blyfrihetsområdet.

Men organisationen har inga egna resurser utan arbetet utförs av medlemsföretagen. Nu vill man få med även europeiska och asiatiska företag.

– Vi höll ett möte här på Productronica som lockade 35 företag, bland annat var Nokia och ST med.

Mötet var samtidigt en avstamp för 2007 års upplaga av roadmappen som ska utarbetas under nästa år. Man behöver inte vara medlem för att delta i planeringsmötena och hittills har bara några få europeiska företag, däribland Heraeus, Cookson och Alcatel, gått med.

– Det kommer att ta tid men vi vill gärna ha med företag som Ericsson, Nokia och Philips, säger Jim McElroy.

Ett projekt iNemi drivit och som nu är i slutfasen är hur tillverkarna ska deklarera innehållet i sina produkter. Problemet har blivit akut inför övergången till RoHS. Tanken är att det ska finnas en mall som alla kan använda och att mallen ska kunna fungera i alla led från råvarutillverkarna upp till slutproducenten.

Projektet har skett i samarbete med IPC och resultatet finns i standarden IPC-1752 som ska ut på omröstning i december.

– Mallen är gjord i en interaktiv version av PDF. Som tillverkare kan du fylla i dina data och sedan låsa de fälten. Dokumentet kan sedan följa med produkten uppåt i förädlingskedjan och nya uppgifter kan adderas.

Det finns också möjlighet att exportera informationen i form av XML och självklart är standarden kompatibel med det amerikanska inköpssystemet Rosetta Net.