Skriv ut
Forskningscentrat i Norrköping kring papperselektronik har fått en donation på 15 miljoner kronor som ska användas till en ny professur.
Elektronik tryckt på papper är en lovande teknik där forskare vid Linköpings universitet Campus Norrköping ligger i internationell framkant. Redan idag produceras vid EPPH-laboratoriet (Electronic Paper Printing House) enkla komponenter i en offsetpress till bråkdelen av priset jämfört med kiselkretsar. Tryckpressen, som togs i drift i slutet av år 2003, använder elektroniskt bläck i stället för vanlig tryckfärg.

Ett av de första projekten handlar om att tillverka teckenfönster för prismärkning.

Den tryckta elektroniken är dock fortfarande i sin linda. Det är inte mer än två år sedan som ett tyskt forskarlag lyckades tillverka den första tryckta transistorn och i år har man fått fram en tryckt ringoscillator.

Forskningen i Norrköping stärks nu med en nyinrättad professur som blir verklighet tack vare en donation på en miljon kronor årligen i 15 år från Karl Erik Önnesjös stiftelse för vetenskaplig forskning och utveckling.

Karl Erik Önnesjö (1919-2003) var under närmare ett halvsekel djupt involverad i strukturomvandlingen av svensk skogsindustri. Genom sina olika yrkesroller från departement, organisationer och företag medverkade han till att skapa goda förutsättningar för branschens utveckling.

– Donationen är en handling i Karl Erik Önnesjös anda. Forskningen kring elektroniskt papper är inledningen till en ny era där en av skogsindustrins viktigaste produkter får nya användningsområden, säger Göran Lundin, ordförande i stiftelsen.

LiU går nu ut internationellt för att söka kandidater till professuren. Enligt rektor Mille Millnert bör universitetets goda position inom forskningsområdet underlätta att hitta rätt person.

– Det är ett område som är industriellt spännande för Sverige i framtiden, och där Linköpings universitet har en tydlig styrka. Jag är oerhört glad över att vi på detta sätt får möjlighet att ytterligare befästa vår ställning, säger Mille Millnert.