Skriv ut
Luleåbaserade Upzide Labs får en komplett VDSL-lösning genom att licensiera en analog sändtagare från tyska Xignal.
– Vi expandera och får en komplett lösning, säger Mikael Isaksson som är vd och en av grundarna av Upzide Labs.

Företaget erbjuder digital hårdvara och programvara för både nätsidan och abonnentsidan av VDSL-förbindelsen. Kunderna kan vara allt från halvledartillverkare till systemhus.

Upzide har nu skrivit ett icke exklusivt licensavtal med Xignal som ger tillgång till en analog sändtagare för både upp- och nedlänken. Xignal har nyligen lanserat en strömsnål och skalbar arkitektur för AD-omvandlare.

– Sändtagaren behöver justeras lite för VDSL2 vilket blir klart ungefär i slutet av kvartal två. Det är samtidigt som vår dataväg blir färdig.

Upzide är dock ingen fabrikslös halvledartillverkare utan vill i första hand sälja IP.

– Xignal har en väldigt strömsnål och kompakt lösning. Den innehåller till och med linjedrivaren och behöver ytterst få externa komponenter, säger Mikael Isaksson.

Upzide tar totalansvaret för VDSL-lösningen gentemot kunderna men kommer att ta hjälp av någon extern part när det gäller att konstruera blandsignal-asicar.

– Vi har bra på fötterna när det gäller analogteknik men det är en annan sak att konstruera asicar.
Upzide Labs startade år 2001 som en avknoppning från Telia Research. År 2002 tog företaget in en mindre mängd externt kapital och i augusti tog företaget in mer riskkapital för att kunna expandera. Idag har man 14 anställda.