Skriv ut
Styrgruppen för Bluetooth har tagit fram en plan för hur tekniken ska utvecklas fram till 2007. Vid det laget ska ultrabredbandsteknik användas och bandbredden nå 480 Mbit/s. Idag klarar Bluetooth omkring 1 Mbit/s.
Styrgruppen Bluetooth SIG, Special Interest Group, kommer inom kort att lägga fram sin framtidsplan (roadmap) för teknikutvecklingen fram till 2007. Redan tidigt nästa år väntas den första uppdateringen av kärnan, inklusive det som kallas Enhanced Data Rate 2.0, som ökar datatakten till 3 Mbit/s. Bluetooth SIGs chef Mike Foley säger till tidningen EE Times att han tror på prototyper med denna kärna redan före sommaren nästa år.

Därefter är det dags för en större förändring, nämligen övergången till ultrabredband, UWB, vilket för med sig hastigheter upp till 480 Mbit/s. För det krävs ytterligare en ny kärna, och här slåss de två grupperingar na Wimedia Alliance och UWB Forum mot varandra. Grupperna har varsin, sinsemellan inkompatibel, lösning för hur UWB-tekniken ska fungera ihop med Bluetooths MAC-lager. Hur lösningen blir är det ingen som vet i dagsläget, men Mike Foley säger sig dock vara säker på att det blir en enda lösning, och inte två olika.

- Det skulle inte accepteras av SIG, säger han till EE Times.

Ett bekymmer för Bluetooth SIG är att UWB-tekniken inte accepterats av frekvensmyndigheterna i Europa och Asien, utan bara kan användas legalt i USA.

- Vi måste lösa det nästa år. Vi är hoppfulla vad gäller Japan, och det börjar röra på sig i Europa också, säger Mike Foley.