Skriv ut
Den värmländska kontraktstillverkaren EDC stuvar om i ledningen.
I samband med att EDC ombildas från ett aktiebolag med verksamhet enbart i Sverige till en koncern med verksamhet i flera länder genomförs vissa förändringar av företagets ledningsfunktioner.

Företaget har nyligen  förvärvat lettiska Elsis GP UAB, med cirka 30 anställda.

Per Smeds, som sedan juni 2004 varit styrelseordförande och tillförordnad vd under senare delen av 2005, kommer under 2006 att fungera som koncernchef med stationering i Karlstad.

Johan Smidner, som varit anställd i EDC sedan våren 2004, blir marknadsdirektör och vice koncernchef med stationering i Karlstad.