Skriv ut
Frågan om patent på programvara har åter öppnats inom EU. Fram till den 31 mars kan alla lämna sina kommentarer till direktoratet för EU:s interna marknad.
Det är Charlie MacGreevy som tagit initiativet. Han är kommissionär med ansvar för den inre marknaden.

Förra gången EU stötte och blötte frågan slutade det snöpligt i höstas med att alla förslag röstades ner. Vilket betyder att EU-ländernas patentmyndigheter fortsätter att följa en praxis som i praktiken tillåter programvara att patenteras.

Fram till den 31 mars hämtar Charlie MacGreevy in kommentarer från allmänhet och företag. Dessa ligger sedan som grund till en utfrågning den 13 juni.

Ge direktoratet din uppfattning här: http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm
Kategori: Nyheter