Skriv ut
Florian Müllers kamp mot programpatent i EU förlänade honom priset som årets lobbyist 2005. Nu övervakar han noga vart EU:s nya patentlagstiftningsprocess är på väg.
– Än så länge är det svårt att se vilka planer kommissionen egentligen har med detta inititiv, säger säger Florian Müller, kampanjgeneral för organisationen No Software Patents när programpatentfrågan senast var uppe i EU.

Direktoratet för den interna marknaden öppnar nu lagstiftningsprocessen på nytt.

Och Florian Müller tycker fortfarande inte att programvara ska kunna patenteras. Och kräver att detta ska framgå så tydligt som möjligt i all europeisk lagstiftning på området.

– Risken finns att kommissionen fortfarande har den förenklade bilden att antalet beviljade patent är ett direkt mått på innovationsgraden.

– Vi kommer att försöka öka medvetandegraden om att det i själva verket är mottot ”less is more” som gäller.

Florian Müller anser att bästa strategin för att ge Europa en konkurrensfördel, är att försöka minska på antalet beviljade patent.

– Det har gått inflation i antalet beviljade patent. Det visar att det är något fundamentalt fel i hur systemet fungerar, säger Florian Müller.

Florian Müller ledde kampanjen No Software Patents under 2004 och 2005, med ekonomiskt stöd från bland annat svenska MySQL AB. European Voice utsåg honom till årets kampanjarbetare 2005 -- han fick fler röster än Bono, sångare i popgruppen U2.

Florian Müller arbetar just nu på en bok om den förra nejkampanjen.
Kategori: Nyheter