Skriv ut
En industrigrupp under IEEE har enats om ett förslag till framtidens trådlösa datanät med standardbeteckningen 802.11n. Sådana nät ska klara 600 Mbit/s.
Trots många meningsskiljaktigheter mellan i huvudsak Broadcom å ena sidan och Intel med Philips som stöd å den andra så kunde industrigruppen, kallad ”Task Force N”, enas om ett kompromissförslag till specifikation. Detta ska nu manglas genom IEEEs standardiseringsprocess, något som normalt tar mellan sex och tolv månader.

Den största nyheten i 802.11n är Mimo, multiple input, multiple output, som något förenklat går ut på att en och samma radiosignal tillåts gå flera vägar till målet. De data som först kommer fram helskinnat används. Den teknik som gruppen enades om har utvecklats av Airgo Networks.

Den kodningsteknik som förespråkas är OFDM, orthogonal frequency-division multiplexing.

Standarden 802.11n ska inte förväxlas med Wimax, som har beteckningen 802.16. Wimax kan enligt specifikationen använda frekvensbanden 2–11 MHz och 10–66 GHz, ha en räckvidd på upp till 50 km och överföra uppåt 70 Mbit/s.

Wlan av typen 802.11n ska visserligen få lite bättre räckvidd än dagens versioner 802.11a, b och g, men hålla sig på samma frekvenser — kring 2,4 och 5 GHz.