Skriv ut
Image
Foto: NTT/NIST

Japanska och amerikanska forskare har visat upp den första reproducerbara transistorn som kan slås till och från med en enda elektron. Transistorerna är tillverkade hos japanska NTT och testade hos amerikanska Nist.
De japanska transistorerna bygger på principen att den energi som krävs för att flytta på en ensam elektron ökar markant när geometrierna sjunker ner mot nanometerområdet. Transistorer som bygger på enelektrontunnlingsprincipen görs vanligen med en ”tråd” av metall med inbyggda isolatorbarriärer som gör det möjligt att styra elektronflödet. Fram tills nu har dock ingen enelektrontransistor visats upp som är både reproducerbara och styrbara.

Forskarlaget från NTT - Japans motsvarighet till Telia - och Nist - National Institute of Standards and Technology - har producerat fem identiska fungerande kiseltransistorer med avstämbara isolatorbarriärer. Var och en består av en 360 nm lång, 30 nm bred kiselkanal med tre ”grindar” (gates). Varje gate har två nivåer där den övre slår på strömmen och den undre styr elektronflödet lokalt.

Resultaten publicerades i Applies Physics Letters den 30 januari.