Skriv ut
Philips har tagit fram världens första fungerade RFID-etikett som kan tryckas direkt på ett plastsubstrat. Det ökar möjligheterna för RFID-etiketter att ersätta streckkoder.
Först kom den hoprullbara skärmen, därefter polymerminnet. På halvledarsymposiet ISSCC i San Francisco presenterar Philips denna vecka ytterligare två prototyper för organisk elektronik - en RFID-sändtagare och en 64-bitars kodgenerator.

RFID-kretsen jobbar på standardfrekvensen 13,56 MHz. Den kan i sin helhet, alltså inklusive antenn, appliceras på ett plastsubstrat med trycktekniska metoder. Kodgeneratorn visar att det också går att utveckla komplex logik med denna teknik. Om både RFID-etiketten och den tillhörande logiken kan tryckas på plats så kan kostnaderna för RFID komma ner till desamma som för streckkoder, det vill säga närmast försumbara. Detta behöver industrin, för med RFID kan varje märkt detalj få sitt eget ID-nummer, vilket inte streckkodstekniken tillåter.

Än är tekniken inte färdig för kommersiellt bruk, och Philips bjuder nu in intresserade parter för att nå dithän. Bland de givna tillämpningsområdena ser Philips bland annat lagerhantering, biljetthantering, medicinhantering samt djurhållning.

Philips har forskat på organisk elektronik i tio år. RFID-kretsen är delvis framtagen inom ramen för det tyska forskningsprojektet Politag och delvis inom EU-projektet Polyapply.