Skriv ut
CapMan investerar 17 miljoner kronor i 42Networks - ett Ericssonbolag Ericsson inte ville ha.
För knappt tre år sedan köpte nio Ericssonanställda ut det lilla utvecklingsbolaget som arbetade med ip-telefoni inom Ericsson Business Innovation. Under fjolåret fördubblade 42Networks antalet medarbetare och nu är cirka 50 anställda. Huvuddelen jobbar i Stockholm, resten i London och Shanghai.

­- I år planerar vi att fortsätta att rekrytera i ungefär samma takt, säger Henrik Scharp, vd på 42Networks.

42Networks lutar sig mot två produktområden. Dels ip-telefonisystem för operatörer, dels slutanvändarutrustning för fiber-till-hemmet.

Kapitaltillskotet på 17 miljoner från CapMans ska bidra till att öka tillväxten inom företaget. Genom investeringen blir CapMan dessutom en av de största aktieägarna.

­- Samarbetet med CapMan kommer i en spännande tid när marknaden för både ip-telefoni och fiber-till-hemmet visar tydliga tecken på stark tillväxt, säger Henrik Scharp.

Anna Wennberg