Skriv ut
Den börsnoterade komponent- och produktionsdistributören Elektronikgruppen redovisar ett i stort sett oförändrat resultat för 2005 jämfört med året innan.
Omsättningen sjönk något från 729 miljoner kronor år 2004 till 716 miljoner kronor för år 2005 medan orderingången ökade från 709 miljoner kronor till 716 miljoner kronor. Resultatet efter skatt sjönk från 25,2 miljoner kronor år 2004 till 20,0 miljoner kronor år 2005.

En bidragande orsak till det är RoHS-direktivet som medfört att företaget tvingats göra en lagernedskrivning på 1,1 miljoner kronor.

Elektronikgruppen minskade antalet anställda som säljer passiva komponenter under fjärde kvartalet och i år har företaget tagit beslut om att avveckla centrallagret i Åsbro.

Företaget såg dock en uppgång under fjärde kvartalet i fjol och skriver i bokslutskommunikén: ”De genomförda effektiviseringarna under perioden tillsammans med den förbättrade orderingången i fjärde kvartalet ger förutsättning för en positiv utveckling den närmaste tiden.”