Skriv ut
Sverige bör satsa mer på forskning inom mikroelektronik och informationsteknologi, och staten måste ta ett större ansvar för denna forskning. Det skriver Yvonne Andersson, riksdagsledamot för kristdemokraterna, i en debatttartikel i Östgöta Correspondenten.
Regeringen bör sätta upp mål för hur många kommersialiserbara patent vi ska åstadkomma i Sverige. Bästa sättet att nå fler sådana patent är att satsa offensivt på mikroelektronik och informationsteknik. Det menar Yvonne Andersson, kd-riksdagsledamot från Östergötland, i en debattartikel som publiceras på Östgöta Correspondentens sajt Corren.se.

Hon är framför allt orolig för vad som ska hända i det egna länet när Stiftelsen för Strategisk Forskning avbryter finansieringen av Acreos mikroelektronikforskning där. "Staten måste träda in, annars riskerar många kunskapserövringar att antingen glömmas bort eller mest troligt försvinna ur landet" skriver hon.

Hon ger också en känga till Telia, som inte låter Acreo få tillgång till Telias fiberkabel för bredbandstestbädden mellan Stockholm och Hudiksvall. "Svenska skattebetalare riskerar att få betala två gånger för fiberkabeln" skriver hon.

Yvonne Andersson sällar sig också till kören som efterlyser en "tydlig strategi för forskningen".

Huruvida åsikterna är hennes egna eller om de delas av övriga kristdemokrater framgår inte av debattartikeln.