Skriv ut
Idag lägger Saab Bofors Dynamics ett varsel som berör 65 tjänster vid företagets produktionsenhet i Karlskoga.
–    Efter några år av mycket god beläggning, som har medfört nyanställningar, ser vi nu en nedgång som gör att vi nu måste anpassa våra resurser till en lägre nivå, säger Alberto Morello, produktionschef vid Saab Bofors Dynamics. Varslet är ett resultat av att beställningarna inom pansarvärnsområdet minskat på senare tid och att minskningen inte bedöms vara av tillfällig natur. 
Förhandlingar med berörda fackliga organisationer har inletts.

Vid Saab Bofors Dynamics i Karlskoga arbetar idag cirka 900 personer, varvid runt 300 jobbar med produktion. I och med detta varsel har Saab under fjolåret samt hitintills i år varslat uppåt 900 personer.