Skriv ut
Efter fjolårets analoga stiltje startade år 2006 extremt starkt. Försäljningen av analoga halvledare var 27 procent större de två första månaderna i år än motsvarande period förra året, hävdar analysföretaget IC Insights.
År 2004 ökade försäljningen av analoga halvledare med 17 procent. I fjol var klimatet kyligare. Då fick analogföretagen nöja sig med en tillväxt på ynka 2 procent, varvid den sammanlagda tillväxten för de tio största företagen hamnade på noll, enligt IC Insights.

I år börjar det däremot bra. Hittills har marknaden för analoga kretsar ökat med 27 procent, jämfört med samma period i fjol. Det är främst mobiltelefoner som står för den starka tillväxten, enligt analysföretaget.

Om försäljningen räknat i pengar ökade rejält under första delen av detta år så var ökningen än större räknat i sålda enheter. Under januari och februari ökade antalet sålda halvledare i världen med 28 procent jämfört med samma period i fjol. Sorterar man ut de analoga halvledarna ur dessa siffror visar det sig att deras försäljning ökade med hela 41 procent.

IC Insights tror att försäljningen av analoga halvledare kommer att minska under årets andra kvartal, för att sedan återigen ta fart under senare delen av det tredje kvartalet.
 
Tittar man närmare på de tio största analogföretagen visar det sig att de stod för närmare två tredjedelar av marknaden år 2005: 20,9 miljarder dollar.

Texas Instruments är störst följt av ST Microelectronics, Infineon, Philips, Analog Devices, National Semiconductor, Freescale, Maxim, Renesas och Toshiba i storleksordning.

Av dessa var det Philips som hade klart starkaste tillväxt under fjolåret. Företaget växte med 12 procent. Sämst gick det för Infineon som backade 13 procent  

Att Philips gick så pass bra är speciellt intressant med tanke på att företaget har planer på att knoppa av sin halvledarverksamhet. Tidigare rykten menar att Philips och ST Microelectronics kan komma att slå sina påsar ihop. Det skulle teoretiskt innebära ett nytt analogföretag med 19 procent av marknaden. Texas Instrument har 14 procent av marknaden idag.