Skriv ut
Med optiska ledare på kretskort går det att öka datahastigheten samtidigt som konstruktionerna kan göras kompaktare. På detta tema disputerar Steffen Uhlig i Linköping på måndag.
Enligt Linköpings universitet är överföringen mellan kretsar på kretskort en så stor flaskhals i dagens elektronik att kapaciteten i internetroutrar och annan kommunikationsutrustning har nått sin gräns. En lösning kan vara hybridkort med såväl optiska som elektriska ledare, där de optiska tar hand om de längre avstånden på korten. Universitetet hävdar att detta även är en väg att minimera effekt och yta.

Forskaren Steffen Uhlig lägger på måndag fram en doktorsavhandling i ämnet, där han bland annat redovisar hur optiska förstärkare kan placeras ut på ett kretskort. Han har också karaktäriserat ett för ändamålet lämpligt material, kallat Ormocer (organically modified ceramic), som har goda dielektriska och optiska egenskaper. Ormocer, som mest är känt som amalgamersättare vid tandvård, kan därtill bearbetas vid låga temperaturer samtidigt som det är stabilt vid höga temperaturer.