Skriv ut
Göteborgsföretaget Effpower utvecklar hybridbatterier speciellt lämpade för fordon. Nu får företaget ett tillskott på 120 miljoner kronor. Bland investerarna finns Volvo Technology Transfer, Gylling och Industrifonden, som alla är delägare sedan tidigare.
Effpowers hybridbatteri påstås vara en nyckelkomponent i den satsning som Volvo nu gör på att industrialisera hybridteknik för tunga företag.  

–    Det är framförallt det låga priset i kombination med hög prestanda som lockat oss att satsa på Effpowers teknik, säger Anders Brännström, vd på Volvo Technology Transfer och även ordförande på Effpower i ett pressmeddelande.

Det nya kapitalet ska användas för att sätta upp en industriell process för serieproduktion av Effpowers hybridbilsbatteri samt för att stärka företagets marknads- och försäljningsinsatserna.

Effpower tänker sig att starta serieproduktionen i den österrikiska batteritillverkaren Banners fabrik i Linz. De två företagen har samarbete sedan tidigare och pengarna beräknas räcka för att få igång en serieproduktion. För att stå på helt egna ben räknar företaget dock med att behöva dra in mer kapital.

Det var för sju år sedan som Effpower knoppades av från Chalmers. Volvo Technology Transfer, som är Volvos riskkapitalbolag, och Gylling var med som ägare redan från början, medan Industrifonden kom in år 2003. Den dagsaktuella nyemissionen adderar ytterligare två ägare. Två privatpersoner.