Skriv ut
Den börsnoterade komponentdistributören Elektronikgruppen redovisar en god tillväxt under första kvartalet för alla produktområden.
Omsättning ökade till 205 miljoner kronor för första kvartalet jämfört med 162 miljoner kronor året innan. Orderingången steg från 176 miljoner kronor till 219 miljoner kronor och företaget ökade också vinsten efter finansnetto från 3,8 miljoner kronor till 11,7 miljoner kronor.

Koncernen, som har cirka 250 anställda i åtta länder, är uppdelad i fyra affärsområden. Alla fyra växte under perioden. EG Electronics som säljer komponenter ökade från 99 till 121 miljoner kronor. EG Production Technology som säljer maskiner och förbrukningsmaterial för elektronikproduktion växte från 19 till 24 miljoner kronor och EG Electromechanics, som säljer elektromekaniska komponenter till bland anat fordonsindustrin, ökade från 18 till 29 miljoner kronor.

EG Products, som utvecklar och tillverkar fiberoptiska och induktiva komponenter, ökade omsättningen från 26 miljoner kronor till 35 miljoner kronor.