Skriv ut
Sverige behöver ett nytt forskningsprogram inom elektronikområdet på 400 miljoner kronor per år. Det är kontentan i den strategirapport som Vinnova lämnade in till näringsdepartementet igår.
Äntligen har då Vinnova lämnat in sin rapport till näringsdepartementet om en strategi för svensk elektronikforskning. Verket föreslår ett nytt forskningsprogram på 400 miljoner kronor per år och forskningen ska främst riktas in på inbyggda system, nanoelektronik och fotonik, tre viktiga områden för svensk industri.

-    Om Sverige ska kunna stärka sin ställning inom elektronikområdet behövs stora satsningar. Både för att möta konkurrensen på den globala marknaden och för att kompensera de neddragningar som sker inom området, säger Jonas Wallberg, enhetschef på Vinnova.

Målet med satsningen är att den svenska elektronikindustrin ska nå en tillväxt på minst tio procent årligen.  

I förslaget sägs att hälften av medlen bör satsas på forskning, utveckling och demonstratorprojekt vid universitet, högskolor och institut. Projekten ska ha minst 50 procents finansiering från företag. 100 miljoner kronor bör dessutom satsas i FoU-aktiviteter för stora samt små och medelstora företag. Även här ska företagen finansiera projekten med minst 50 procent och ta hjälp av universitet, högskolor och institut.

Viljan är också stark att prioritera de teknikområden som har speciellt fokus på energieffektivisering, exempelvis system med kiselkarbid, delsystem för kommunikation med fotonik eller antennteknik, säkerhetssystem med sensorteknik samt elektroniska system för mät-, process- och instrumentindustri.

I arbetet med att ta fram strategin som nu presenteras har Vinnova hämtat in synpunkter från en rad branschkunniga personer.