Skriv ut
KK-Stiftelsens sexåriga satsning på att skapa ett centrum för realtidssystem vid Mälardalens högskola får höga betyg av en grupp internationella experter som granskat projektet.
Mälardalen Real-Time Center (MRTC) har blivit det största forskningscentrat i Sverige inom sitt  område och bitvis har man nått internationell klass, skriver de tre expertgranskarna som kommer från Tyskland, Estland och Frankrike.

Utvärderingen av MRTC visar att KK-stiftelsens långsiktiga engagemang kommit vid rätt tillfälle och att det har haft en avgörande betydelse för forskningsprofilens framgångar. KK-stiftelsen har sedan starten 1999 bidragit med 36 miljoner kronor och 14 företag har motfinansierat forskningsprofilen med lika mycket.

Utvärderarna påpekar dock att MRTC nu måste söka anslag på annat håll när KK-Stiftelsens finansiering är slut. Men MRTC har inte enbart levt på grundanslaget från KK-Stiftelsen. Centrat har också fått annan finansiering från KK-Stiftelsen och man har också varit framgångsrik hos Vinnova och Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

En annan slutsats är att MRTC blivit den mest framstående forskningsmiljön vid Mälardalens högskola och att den haft stor betydelse för högskolans utveckling. MRTC har också hjälpt Mälardalens högskola att spela en betydande roll för regionens utveckling och spelat en direkt roll för regionens ekonomi eftersom högskolan är en rekryteringsbas för de företag som man samarbetar med, bland annat ABB Robotics, Volvo Construction Equipment och CC Systems.

Forskningsprofilen har också genererat två företag: Realfast och Zealcore.