Skriv ut
Elektronikindustriföreningen, EIF, som samlar många mindre elektronikföretag, är besviken över att förändringarna
i EMC-direktivet inte blev större.
– I nästan tio år har det förts diskussioner i Bryssel om att göra förenklingar av direktivet och ur den aspekten blev resultatet inte fullt så bra som man hade kunnat hoppas på även om det finns förtydliganden i den nya texten som är bra.

Det säger Maria Månsson på Avantel som gått igenom det nya EMC-direktivet för Elektronikindustriföreningens räkning. En förenkling som dock genomförts är att företagen själva kan sätta sin egen standard.

– Det gynnar dock främst de storföretag som har interna resurser. Att sätta sig in i det nya direktivet och anpassa företagets processer därefter, är en kostnad som blir kännbar för de mindre företagen.

Ett sätt att underlätta för småföretagen vore att göra standarderna nedladdningsbara från Internet och gratis.

– Från början fanns det bara generiska standarder men numera finns det en flora av produktstandarder och det kommer hela tiden nya säger Maria Månsson.

En annan punkt där EIF efterlyser förbättring är Elsäkerhetsverkets resurser.

– Företagen måste följa direktivet och då måste myndigheterna få de resurser som krävs för att kontrollera efterlevnaden, annars blir lagarna meningslösa.

Elektronikindustriföreningen vill också att Elsäkerhetsverket får mer pengar för att informera.

Även om Maria Månsson är besviken på det nya EMC-direktivet är hon inte negativ till dess intentioner.

– Det är en konkurrensfördel för EU-länderna eftersom det ger produkter med högre kvalitet under förutsättning att marknadskontrollen fungerar.