Skriv ut
Det reviderade EMC-direktivet som träder i kraft den 20 juli nästa år innehåller inga stora förändringar och påverkar därför ganska få företag. Den som hoppats på förenklingar blir besviken.
–I huvudsak är det mesta som tidigare. Tillämpningsområdet har blivit tydligare, det vill säga vilka apparater som faller under direktivet. Kraven på spårbarhet har ökat och så har begreppet fasta installationer fått en tydligare definition, säger Ingvar Enqvist på Elsäkerhetsverket.

Han får medhåll av Lennart Hasselgren på konsultföretaget EMC-Services i Göteborg:

– Om man följer en standard idag behöver man inte vara så fundersam.

En förändring mot tidigare är dock att direktivet kommer att kräva att det man säljer verkligen är samma sak som man provat enligt någon standard.

– Men har man inte koll på produktionskedjan så att det man levererar verkligen uppfyller specifikationen ligger man illa till redan idag, säger Lennart Hasselgren.

Länderna tipsar varandra
Det kommer också ett nytt krav på att produkterna måste vara märkta så att de går att spåra. Om tillverkaren finns utanför EES-området ska de istället märkas med importörens namn och adress.

– När vi hittar dåliga grejor talar vi om det för EU-kommissionen och de andra EES-länderna så att de också kan stoppa produkten. Därför måste det gå att spåra tillverkaren eller importören, säger Ingvar Enqvist.

En förbättring med det nya direktivet är att det klargör vad som menas med en fast installation. Begreppet har fått en egen avdelning i texten och i den kommande guiden ska det finnas exempel på vad som menas med en fast installation.

För fasta installationer blir det tydligare krav på dokumentationen i det reviderade direktivet. Det finns även en särskild procedur för specialutrustningar avsedda för fast installation.

– Man ska inte bara bygga utan företagen måste också kunna redovisa dokumentation på hur de har gjort, säger Ingvar Enqvist.

Exempel på fasta installationer är bland annat rulltrappor, bagagesystem, eldistributionssystemet, kabel-tv och telefonsystemet liksom utrustning till bland annat processindustrin.

För att göra det enklare för alla som berörs av direktivet kommer det en uppdaterad vägledning eller guide. Den håller på att tas fram av EU-kommissionen och blir bästa fall klar under hösten. Guiden blir på engelska och är inget man kan stödja sig på i en rättslig prövning. Den ska ses som en vägledning och kommer att innehålla exempel som ska tydliggöra direktivets intentioner.

En nyhet i direktivet är att man kan skapa sin egen specifikation som produkten testas efter. Tidigare var det nödvändigt att anlita ett testhus som var så kallat Competent Body (behörigt organ) när produkten inte föll under någon standard. I det nya direktivet är begreppet borttaget och har ersatts av så kallade Notified Bodys (anmälda organ) som man som tillverkare kan vända sig till om man så önskar.

Bra för företag med resurser
Att man kan skapa sin egen specifikation förenklar dessutom när produkten faller under flera standarder som i vissa fall kan ha olika krav.

– Man få möjlighet att bygga upp sin egen specifikation genom att göra egna avvägningar. Antag att din produkt täcks av tre standarder. Då kan man ta det som är mest relevant och sätta ihop en egen specifikation, säger Lennart Hasselgren.

En liknande situation finns för de tillverkare vars produkter används i olika miljöer och som därför kan ha flera standarder med olika mätmetoder och kravnivåer att uppfylla.

Den svenska lagtexten till det nya direktivet har varit på remiss och svaren sammanställs nu av Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Planen är att direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning senast den 20 januari nästa år och direktivet träder sedan i kraft den 20 juli 2007. För apparater blir det en övergångsperiod på två år då både det gamla och det nya direktivet får tillämpas men för fasta installationer finns ingen övergångsperiod.