Skriv ut
När den europeiska branschorganistionen Dmass nu redovisar siffrorna för årets första kvartal är det idel glada miner. Distributionen av komponenter ökade i snitt med 15 procent och i Sverige gick det än bättre, här växte marknaden med 23 procent till 50,5 miljoner euro.
Första kvartalet är normalt starkt men tillväxten i år på 15,34 procent var den bästa sedan 2004. Enligt Dmass, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists, såldes det halvledare för 1,38 miljarder euro i Europa under årets första kvartal. Siffran gäller för de komponenter som gick via distribution men omfattar inte komponenter till pc-industrin.

Av de stora marknaderna utmärkte sig Tyskland genom att växa 21 procent till 439 miljoner euro. Den största tillväxten fanns dock på de mindre marknaderna som växte med mellan 22 procent och 69 procent. Det gäller bland annat Tjeckien, Ryssland, Sverige, Danmark, Spanien och Israel.

Det enda land som minskade var Finland. Att distributionen där backade med 13,7 procent beror enligt Dmass på fortsatt utflyttning av produktion till lågkostnadsländer.

Om man istället tittar på de olika produktkategorierna så uppvisade analoga komponenter, styrkretsar, standardlogik, kraftelektronik och optoelektronik en tillväxt över snittet. Bäst drag under galoscherna hade dock signalprocessorerna som ökade med 38,8 procent.