Skriv ut
Konstruktionsjätten Synopsys har köpt företaget Virtio, som gör verktyg för programvaruutveckling. Med köpet vill Synopsys ta ytterligare ett steg mot marknaden för inbyggda system.
Samspelet mellan hårdvaru- och mjukvaruutveckling är ett ämne som Synopsys chef Aart de Geus ofta talat sig varm om. Och de 15 miljoner dollar han fick lägga upp för Virtio är ingen jättesumma - företagsköp i den storleksordningen är vardagsmat i EDA-branschen.

Ändå har köpet av Virtio rönt ganska stor uppmärksamhet. Aart de Geus säger själv till tidningen EE Times att köpet har ”potential att bli mycket viktigt när vi rör oss mot inbyggd programvara”, och att syftet är att nå fler programvaruutvecklare. Sannolikt väntas fler förvärv, parat med egen utveckling, i denna riktning.

- Det här är en del av vår rörelse mot systemnivåkonstruktion, konstaterar han.

Göran Larsson, chef för Synopsys nordiska kontor, är mycket nöjd över affären.

- Vi har kunder här i Norden som varit pådrivande för att den ska genomföras, säger han till Elektroniktidningen.

Virtio gör plattformar för utveckling av inbyggda system, ett slags broar mellan hård- och mjukvaruutveckling. Plattformarna gör det lättare för programmerarna att komma igång innan hårdvaran är klar. Virtio gör alltså inga klassiska programvaruverktyg som kompilatorer eller debuggers, och några sådana har Synopsys heller inga planer på att ta fram.

- De som finns är förskräckligt bra, och förskräckligt billiga, säger de Geus.

Han påpekar att funktionsblocken är platsen där hårdvara och mjukvara möts , och att plattformarna måste modelleras så att man kan köra programvara i tillräckligt hög hastighet på denna nivå.

- Synopsys kommer att lägga mycket kraft på att utveckla de modeller som kunderna behöver, berättar Göran Larsson.

Virtio är delvis en konkurrent till svenska Virtutech, men produkterna har lite olika målgrupp. Enligt Niklas Rudemo på Virtutech kommer Virtio bäst till sin rätt för måttligt stora konstruktioner, som exempelvis Arm-baserade system upp till en storlek och komplexitet motsvarande en mobiltelefon, vilket ungefär är den nedre gränsen för Virtutech.