Skriv ut
Vid årsskiftet byter Ingenjörsskolan i Jönköping namn, till Jönköpings Tekniska Högskola.  De teknologie doktorerna som examineras där får dock sina rättigheter från Chalmers eller KTH, skriver Jönköpingsposten.
Ingenjörshögskolan i Jönköping har länge haft ambitionen att ta steget till en fullfjädrad teknisk högskola, med rätt att utfärda såväl magister- som doktorsexamen. Forskningsminister Leif Pagrotsky har dock hittills sagt nej. Men det hindrar inte projektet från att ta nästa steg på egen hand, och enligt Jönköpingsposten ser det faktiskt ut som om Pagrotsky är på väg att svänga.

Från årsskiftet byter skolan namn, till Jönköpings Tekniska Högskola, JTH. Doktoranderna på skolan får då möjlighet att bedriva hela sitt arbete i Jönköping - men på deras doktorsexamensbevis kommer det att stå Chalmers eller KTH. Dessa två etablerade högskolor garanterar därmed kvaliteten på forskningen i Jönköping. Allt enligt en avsiktsförklaring undertecknad av rektorerna för alla tre högskolorna.

Högskolan i Jönköping har gjort sig känd för ett småföretagarperspektiv, vilket är unikt i Sverige. Inom elektronikområdet har skolan mest verksamhet inom inbyggda system och mekatronik. Även inom forskningsområdena produktion och produktutveckling finns beröringspunkter med elektronikindustrin. Skolan har samlat in 150 miljoner kronor från företag, kommun och landsting i en forskningsfond - medel som ska användas i omvandlingen.

För att få egen rätt att examinera doktorer krävs dock att skolan av regeringen ”beviljas vetenskapsområde teknik” som den formella termen lyder. Varken den rätten, eller rätten att utge magisterexamen, har Jönköping idag, och ansvarig minister, Leif Pagrotsky, har tidigare sagt nej till att Sverige ska få fler universitet till frågan om framtidens examensrättigheter är utredd.

Men Jönköpingsposten skriver att han ser ut att svänga, åtminstone vad gäller magisterexamen. Detta efter en interpellation från kd-riksdagsmannen Stefan Attefall. Tidningen drar slutsatsen att Jönköpings Tekniska Högskola mycket väl kan få magisterexamensrätt från 1 juli nästa år. Skolan kommer också att fortsätta ansöka om egen doktorsexamensrätt.