Skriv ut
Många av Elektronikindustriföreningens medlemmar är oroade över att CE-märkningen på varor från Kina uppvisar så påtagliga brister. Hoppet står till EU.
Produkter som importeras från Kina kan många gånger vara försedda med CE-märkning, men ändå inte uppfylla kraven eller standarderna. Det konstaterar Elektronikindustriföreningens kanslichef Anna Svärdemo Alander i en skrivelse till föreningens medlemmar.

Hon konstaterar också att detta skapat en utbredd misstro mot kinesiska produkter, och framför allt mot den kinesiska marknadskontrollen som anses vara minst sagt otillräcklig. Det gäller bland annat lampor, leksaker och elektriska apparater.

- Produkterna kan vara farliga. Det kommer att hända olyckor snart om inget görs, säger Anna Svärdemo Alander när Elektroniktidningen ringer upp.

Hon har visserligen ingen statistik på hur allvarligt problemet är, men hon berättar att frågan oroar många av föreningens medlemmar.

- Framför allt marknadskontrollen där är det många som har synpunkter på. I Sverige och övriga EU har vi ju en kultur att man inte sätter dit en märkning utan att kunna stå för den, säger hon.

Just EU står för hoppet om förändring. I skrivelsen bifogar hon en kopia av det ”memorandum of understanding” som undertecknades i januari av EU-kommissionären för konsumentskydd och folkhälsa, Markos Kyprianou, och hans kinesiske motpart, Li Changjiang, minister för administration av kvalitetsöversyn, inspektion och karantän.

- Skrivelsen löser ju inte problemen, men den visar att kontakterna är tagna på hög nivå och att EU jobbar med att öka produktsäkerheten och tillförlitligheten, säger Anna Svärdemo Alander.

Hennes ambition är att Elektronikindustriföreningen ska bli bättre på att bevaka EU och bedriva lobbying där, bland annat genom ökat samarbete med föreningens motsvarigheter i andra EU-länder. Hur det ska gå till i praktiken är dock långt ifrån klart. Några resurser är inte anslagna.

- Att sprida information och förhoppningsvis väcka debatt är ett första steg. Vad som nu händer får vi se, det är en fråga för föreningens styrelse och medlemmar, säger hon.