Skriv ut
Ericsson säljer hela sin försvarsverksamhet med 1250 anställda till Saab för 3,8 miljarder kronor. I köpet ingår Microwave Systems och andelen i Saab Ericsson Space.
Med affären ökar fokuseringen på kärnverksamheten såväl Saab som Ericsson. De enda försvarsrelaterade verksamhet som Ericsson behåller är de som berör ”säkerhet i samhället” samt kraftsystem, med totalt 300 medarbetare.

Affären väntas slutföras i september, då de 1250 anställda i Göteborg med omnejd som berörs får ny arbetsgivare.

Ericsson Microwave Systems har varit flaggskeppet i Ericssons försvarsverksamhet, med produkter som luftövervakningsradarn Giraffe och det flygburna radarsystemet Erieye. Företaget gör också ledningssystem och datalänkar - Minilink med flera - för såväl militär som civil användning.

I köpet ingår också Ericssons 40-procentiga andel i rymddatortillverkaren Saab Ericsson Space, samt den 20-procentiga andelen i Industrigruppen Jas. Dessutom ingår Ericssons aktier i de samägda bolagen Thales EAW Systems och Ericsson Saab Surveillance System.

Totalt omsatte Ericssons försvarsverksamhet drygt 2 miljarder kronor förra året. Saab omsatte 19 miljarder kronor förra året.

Köpesumman, 3,8 miljarder kronor, betalas kontant. Ericsson beräknar att reavinsten uppgår till 3 miljarder, och säger att denna summa är av samma storleksordning som köpet av Marconi plus tillhörande omstruktureringskostnader. Konsekvensen blir att de båda köpen tar ut varandra vad gäller finansnettot för 2006.