Skriv ut
Intel och ST Microelectronics utökar sitt minnessamarbete. Under den gemensamma forskningsluppen läggs nu icke flyktiga minnen som bygger på en grupp grundämnen kallade kalkogener.
En fasväxlande minnescell kan vara morgondagens svar på dagens flashminne. Det tror flera halvledarföretag, däribland Intel och ST Microelectronics.

Både Intel och ST har forskat på fasväxlande minnesceller baserade på kalkogena material i flera år, främst genom att de licensierat forskning från amerikanska Ovonyx. Nu är tiden mogen för att gå samman i ett vidare projekt, hävdar företagen. Samarbetet går bland annat ut på att ingenjörer från båda företagen ska ta fram riktlinjer för hur en tillverkningslina i 90 nm ska kunna realiseras.   

Närmast kommer de två företagen att visa upp gemensamma forskningsresultat kring minnestekniken på VLSI Technology Symposium, som slår upp dörrarna i morgon i Hawaii.

Själva idén med ickeflyktiga minnesceller baserade på kalkogener är gammal. Redan på 1970-talet jobbade Intel-grundaren Gordon Moore med tekniken. Kalkogener är samlingsnamnet på grundämnena i den sjätte huvudgruppen i det periodiska systemet, alltså syre, svavel, selen, tellur och polonium.

Minnesprincipen bygger på att fasändrande material ändrar sin fysikaliska karakteristik beroende på om de är amorfa eller kristallina i strukturen.

I minnescellerna använder man sig av mycket tunna skikt av materialet och låter en elektrisk ström växla mellan faserna. Informationen lagras alltså genom att man noterar fasväxlingarna som tolkas som ”0” eller ”1”.  Tekniken väntas ge tillförlitliga minnen med små celler och extremt låg programmeringsström. Den tros även klara att skalas ned till 22 nm.

Intel och ST jobbar redan tillsammans inom NOR-flashdomänen, även om företagen ännu inte delar tillverkningsprocesser eller produkter.