Skriv ut
Branschföreningen EIF, Elektronikindustriföreningen, genomför en enkät för att utröna hur RoHS-direktivet påverkat branschen.
Undersökningen avslutas den 18 september och det tar tre till fyra minuter att svara på frågorna. Bland annat vill EIF ta reda på hur stor del av produktionen som är blyfri idag liksom vilka problem och kostnader som övergången inneburit för de berörda företagen.

Enkäten finns på :http://www.questionpro.com/akira/TakeSurvey?id=524685