Skriv ut
KTHs center för mobil teknik, "Wireless@KTH", har av Vinnova utnämnts till "Industry Excellence Center", vilket innebär säkrad finansiering i tio år framöver.
Hos Wireless@KTH är ambitionen att forskare och industri tillsammans ska kunna bedriva spjutspetsforskning för framtida mobilsystem och -tjänster. I centret, som leds av professor Jens Zander, deltar förutom KTH även Ericsson, Teliasonera, Saab, Huawei, Försvarets forskningsanstalt samt Post- och Telestyrelsen.

Som Industry Excellence Center garanteras en finansiering av 10 miljoner kronor om året i tio år, varav Vinnova står för 1,75 miljoner, KTH för 3,5 miljoner och näringslivet 5,25 miljoner.

Tack vare den nya finansieringen säger Jens Zander nu att centret kan börja titta på "nästa nivå i forskningen", i tidsintervallet 2015-2020. Siktet är nu inställt på att attrahera fler toppforskare.