Skriv ut
EU-komissionen har nu formellt lagt fast de gränsvärden som ska gälla för RoHS-direktivet.
Precis som väntat blir gränsvärdet 0,1 procent av vikten i homogent material för bly, kvicksilver, sexvärt krom, och flamskyddsmedlen PBB och PBDE medan gränsen för kadmium dras vid 0,01 procent.

Länk: EU:s beslut (32kbyte, pdf)