Skriv ut
Från den 1 juli blir det bromerade flamskyddsmedlet decaBDE totalförbjudet i elektronikprodukter. Det beslutade EG-domstolen igår och river därmed upp EU-kommissionens beslut från 2005.

– Det här är andra gången parlamentet har lyckats stoppa kommissionens försök att tillåta decaBDE. Nu hoppas jag att det är sista gången och att kommissionen slutar att gå hand i hand med kemiindustrin och i stället går vidare för att få bort alla bromerade flamskyddsmedel, säger miljöpartiets Carl Schlyter i ett pressmeddelande.

DecaBDE används för att förhindra antändning och för att begränsa spridningen av eld i plastdetaljer i elektronik liksom i textilier och inom transportindustrin.

Utslaget i EG-domstolen är också en seger för Sverige, Danmark, Finland och Norge som motsatte sig EU-kommissionens beslut att undanta decaBDE från RoHS-direktivet år 2005.

Kommissionen gick då emot parlamentet som ansåg att det fanns säkra alternativ decaBDE. Enligt parlamentet och miljöföreträdarna är medlet långlivat och förs vidare till människor och djur. Det antas ha inverkan på nervsystemet.

Företrädare för kemikaliebranschen är dock av en annan uppfattning.

I ett pressmeddelande från branschföreningen Bromine Science and Environmental Forum står det: ”Domstolens beslut ifrågasätter inte säkerheten hos decaBDE, ett av världens mest använda flamskyddsmedel för elektrisk och elektronisk utrustning, och som bidrar till att rädda tusentals liv varje år.”

– Det här är en fråga som är viktig för allmänheten och för brandsäkerheten. Vi uppmanar EU-kommissionen att med prioritet se över RoHS direktivets regler för decaBDE-användning i elektrisk och elektronisk utrustning. Det är angeläget att klara ut den bristande samstämmigheten mellan den riskvärdering som gjorts, där man inte såg något behov av restriktioner i användningen av decaBDE, och RoHS direktivets regelverk, som skulle innebära restriktioner”, säger Dr Michael Spielgelstein, ordförande i Bromine Science and Environmental Forum i pressmeddelandet.
Kategori: Nyheter