Skriv ut
En standard för gränssnitt till nätverksanslutna videoprodukter. Det är målet för det nya forum som Axis, Bosch och Sony dragit igång.
– Vi är mycket glada över det här samarbetet mellan våra företag. Med en öppen standard blir det ännu lättare för systemintegratörer och slutanvändare att dra fördel av alla de möjligheter som den IP-baserade videoövervakningstekniken erbjuder, säger Axis vd Ray Mauritsson i ett pressmeddelande.

De tre företagen startar under fjärde kvartalet i år ett forum som ska vara öppet för alla företag och intressegrupper som vill delta i standardiseringsarbetet.

Idag finns ingen global standard som definierar hur nätverksprodukter såsom kameror, videoencodrar och videohanteringssystem ska kommunicera med varandra. Den nya standarden ska enligt planerna bestå av gränssnitt för exempelvis videoström, ”discovery”, intelligent metadata osv.

Ramen för standarden, som omfattar de viktigaste funktionerna för att göra nätverksvideoprodukter kompatibla, presenteras i oktober 2008 i samband med en säkerhetsmässa i tyska Essen.
Kategori: Nyheter