Skriv ut
EU-kommissionen har övergett tankarna på ett europaövergripande organ för reglering av telekomverksamheten. Konsekvensen blir att PTS, Post- och Telestyrelsen, och dess motsvarigheter i andra EU-länder, får behålla makten i sina respektive länder. Samtidigt stärks konsumentskyddet och abonnenternas personliga integritet.

EU-kommissionen har haft långt gångna planer på att skapa ett "super-PTS", ett organ med makt att exempelvis fördela frekvensutrymme för mobiltelefoni och TV-sändningar. Som ett led i de ansträngningarna bildades tidigare det rådgivande organet Bert, Body of European Regulators in Telecoms, med ledamöter från PTS och dess kollegor i de 27 EU-länderna. Tanken var att Bert på sikt skulle utvecklas till en EU-övergripande myndighet, där EU-kommissionen dock skulle ha vetorätt över besluten.

Nu har kommissionen övergett de planerna, enligt nyhetsbyrån Reuters. Bert ska finnas kvar, men både dess makt och EU-kommissionens inflytande i telekomfrågor begränsas. Berts huvudsakliga uppgift blir att underlätta konkurrensen mellan operatörerna. Uppgiften att fördela spektrum kommer att ligga kvar på nationell nivå.

Nationella regleringsmyndigheter ska därtill med uppbackning från EU kunna tvinga mobiloperatörer att separera nätdriften från sina butikskedjor. Syftet är att ge nya aktörer bättre möjligheter att utnyttja existerande nät till att erbjuda nya tjänster.

Därtill vill kommissionen stärka konsumenternas rättigheter, bland annat genom att tvinga operatörerna att ge abonnenten full information om sitt abonnemang. Att byta operatör med bibehållet telefonnummer ska gå på en arbetsdag enligt förslaget. Internetoperatörer måste informera sina kunder om en tjänst kostar extra, och kunden måste acceptera detta, innan tjänsten får utföras.

Även abonnenternas personliga integritet ska stärkas. Om operatören lämnar ut personliga uppgifter om abonnenten så måste både abonnenten och regleringsmyndigheten underrättas. På Internet måste så kallade "cookies" accepteras aktivt av mottagaren innan de får användas. Och den som söker personliga data om abonnenter hos internetoperatörer måste informera berörda myndigheter, i Sverige Datainspektionen.

För att paketet från EU-kommissionen ska bli till lag måste det först ratificeras av regeringarna i de 27 medlemsländerna. Det ska enligt planen ske under november.  
Kategori: Nyheter