Skriv ut
Det är dags att sluta slösa pengar på stöd till krisdrabbade storföretag. Istället bör regeringen satsa på mindre, innovativa företag, skriver kontraktstillverkaren Hanzas vd Erik Stenfors i en debattartikel i Aftonbladet.

”Vi har en omfattande och smärtsam omställning framför oss då den klassiska industrin avvecklas. I mitten av 2000-talet kommer en ny generation att se tillbaka på 1900-talet och fundera kring hur egendomligt det var att vi hade en omfattande industri i Sverige: bilar, kylskåp, tv-apparater, kläder och telefoner – allt gjorde vi själva. Ungefär som vi födda på 1900-talet tittar tillbaka på 1800-talet och tänker att det är egendomligt att de flesta svenskar då var bönder” skriver Erik Stenfors.

Den underliggande orsaken till förändringen står att finna i de forna öststaterna som kom med i EU hösten 2004. Förändringen gjorde det plötsligt betydligt enklare att flytta produktionen till länder med lägre lönenivå som dessutom i många fall dessutom ligger närmare slutmarknaderna.

Tankegångarna är desamma som Erik Stenfors förde fram i den intervju som Elektroniktidningen publicerade i september (länk).

Men vad ska vi då syssla med i Sverige när vi inte kan konkurrera om produktionen? Erik Stenfors anser att vi ska satsa på entreprenörerna och har fyra konkreta förslag till finansminister Anders Borg:

För det första. Att underlätta för småföretag att våga provanställa är den viktigaste åtgärden för regeringen, det är här nya jobb kan skapas. Det sker inte genom minskad bolagsskatt utan genom förändringar i arbetsrätten och med subventioner till provanställningar.

För det andra är det viktigt att vi ser konsekvenserna av finanskrisen tydligt. Småföretagen är helt beroende av en vettig riskfinansiering. Här kommer inte banker och riskkapitalister att räcka, speciellt inte de kommande åren. En sänkt arbetsgivaravgift är inte lösningen på deras rörelsekapitalbehov. Staten måste omgående utarbeta en ny strategi för finansieringsfrågor till småföretag. Existerande statliga bolag som till exempel Almi och Vinnova är en bra plattform för denna strategi.

En tredje åtgärd är att skapa incitament och regler för det område som kommer att växa snabbast framöver, vård och omsorg. Dessa arbeten kan inte flyttas till lågkostnadsländer eller ersättas med robotar. Fler privata initiativ måste skapas för vård och omsorg. Regeringen måste skapa rätt ekonomiska incitament för sådana initiativ. De privata möjligheterna kommer av politiska skäl att granskas noga, där mindre avsteg kommer att ge större rubriker. Börja därför i rätt ända och skapa ett nytt, bra och enkelt regelverk och kontrollsystem för privata initiativ, menar han.

En fjärde åtgärd är attitydförändring i skolan. Missväxten i storindustrin måste ersättas med tillväxt i de mindre bolagen, därför måste vi skapa en hjältestatus kring uppfinnaren.

 

Alla dessa framgångsrika entreprenörer som aldrig nämns i skolboken. Som till exempel Sven Wingquist, en svensk som i början av 1900-talet uppfann den banbrytande kullagerkonstruktionen som blev grunden till Svenska kullagerfabriken (SKF). Entreprenörslinjen blir vår kommande viktigaste nya utbildning, skriver Stenfors i debattartikeln.

Kategori: Nyheter