Skriv ut
Det finns ett stort antal forskningsprogram inom inbyggda system i Europa. I nästa vecka anordnar Vinnova en kostnadsfri workshop tillsammans med KTH. Syftet är att informera om hur svenska företag och forskare kan deltaga i internationella FoU-projekt.
Under en halv dag – den 28 januari – kommer representanter från Eureka, Itea2 samt EU:s sjunde ramprogram att besöka KTH för att tala om sina olika internationella forskningsprogram inom inbyggda system. Likaså finns Vinnova på plats för att informera om hur den svenska finansieringen ser ut för att få delta i de nämnda programmen.

Dagen anslutas med en paneldebatt som bland annat tar upp den svensk industris erfarenheter av internationella FoU-projekt inom inbyggda system. I panelen deltar förutom dagens talare även representanter från industrin samt forskare. Program och föranmälan, se länk.
Kategori: Nyheter