Skriv ut
Att konstruera elektronik och programvara som följer bilvärldens utvecklingsstandard Autosar kan vara ganska krävande. Mentor Graphics har precis lanserat sitt första verktyg för ändamålet, kallat VSA, Vehicle Systems Architect.
Med VSA går det att skapa ett helt Autosarbaserat utvecklingsflöde från arkitekturexperiment till implementation, inklusive stöd för kommunikationsnät som följer standarderna Flexray, Can och Lin. Autosar - Automotive Open System Architecture - är bilindustrins gemensamma standard för konstruktion av elektronik och programvara. En stor poäng med Autosar är modulariseringen av bilelektroniken, med möjlighet - åtminstone i teorin - att välja och vraka mellan olika leverantörers utbud och kombinera dem med egenutvecklad hård- och mjukvara.

- Autosar har gjort mycket för standardiseringen, men förenklar inte nödvändigtvis konstruktionsprocessen. För att designa Autosarbaserade system behövs verktyg som minskar komplexiteten och låter utvecklingsingenjörerna fokusera på att ta fram applikationsprogramvara, ECU:er (elektroniska styrenheter) eller nätverk. Vilket är vad vi nu levererar, säger Serge Leef som är ansvarig för systemdivisionen på Mentor Graphics.

Verktyget har delvis svenska rötter - Mentor Graphics har sedan man köpte företaget Volcano 2005 (länk) haft en utvecklingsavdelning i Göteborg där ett tiotal personer arbetat med just verktyg för bilelektronik. Och delar av Volcanos verktyg och funktionalitet har tjänat som grund för VSA, berättar Niclas Amberntsson på Mentors Göteborgskontor.

VSA är tänkt att ge stöd för fyra viktiga utvecklingssteg - konstruktion av el- och elektronikarkitektur, nätdesign, kablagedesign och utveckling av de kretskort och kretsar som krävs för de elektroniska styrenheterna. I dess nu lanserade första version klarar det allt som ingår i den logiska arkitekturen, som att definiera olika mjukvarukomponenter och hålla ordning på topologin, belastning på CPU och minne i ECU:erna samt design av olika nättyper som Lin, Can, Flexray och Ethernet. För en del av hård- och mjukvaruarbetet bygger VSA på tidigare Mentorverktyg.

På längre sikt är ambitionen att överbrygga gapet mellan konstruktion av logisk funktion och dess implementation i en elektrisk arkitektur. I lanseringsplanerna ingår sådant som verktyg för syntes av Flexraybussar och -kluster, tester för att verifiera Autosaruppfyllande och ECU-konfigurering.
Kategori: Nyheter