Skriv ut
EDA-bjässen Mentor Graphics får betala cirka 13 miljoner dollar för Logicvision, specialist på inbyggd självtest, BIST.
Logicvision, som grundades 1992, har en plattform för BIST kallad Dragonfly. Plattformen kan används för att under konstruktionsfasen lägga in lämpliga testblock i bland annat systemkretsar, så kallad BIST. Dessa block kan sedan användas för att verifiera att kretsarna fungerar, både i produktionen men även när kretsen sitter i det färdiga systemet.

Tekniken är enligt Logicvision billigare än alternativa testmetoder med externa testare och uppenbarligen har tekniken fallit Mentor Graphics på läppen eftersom företaget nu betalar 13 miljoner dollar för Logicvision. Affären sker genom att Logicvisions aktieägare får aktier i Mentor Graphics.
Kategori: Nyheter