Skriv ut
Swedish ICT, SP och Chalmers ska jobba tajtare samman för att göra Sverige än mer konkurrenskraftigt inom kommunikationsteknik för fordons- och transportsektorn. Satsningen ska omfatta FoU-projekt inom hårdvara, mjukvara och tjänster.
Forskningsbolaget Swedish ICT, forskningsinstitutet SP samt Chalmers har tagit ett första steg i ett djupare samarbete inom fordons- och transport ICT, där ICT står för Information and Communication Technology.

– Fast att kalla det ICT är lite snävt. Vi kommer att jobba bredare. Inledningsvis fokuserar vi på informatik, kommunikation, fordonselektronik och teknik för hybrid och eldrift, säger Per-Åke Olsson, vd på Viktoriainstitutet med ansvar för området fordon och transport inom Swedish ICT.

Första steget är egentligen enbart en avsiktsförklaring. De tre initiativtagarna driver redan idag några projekt gemensamma FoU-projekt, men avsikten långsiktigt är att bygga ett betydligt starkare samarbete.

– Idag har vi projekt i de olika organisationerna var för sig, många jobbar på sin kant. Framöver vill vi tydligare och effektivare jobba tillsammans, säger Per-Åke Olsson.

– Vi ska identifiera områden där det finns behov av forskning och där det finns kompetens som vi kan bidra med. Swedish ICT:s forskning inom kiselkarbid är ett exempel på områden där vi söker  gemensamt samarbete, fortsätter han.

Några andra tänkbara tillämpningar att samarbeta kring är radar som varnar för faror, intelligenta farthållare, navigation via GPS och system som automatiskt kallar på hjälp vid en olycka.

Hur samarbetet ska finansieras är inte helt klart, men i stort handlar det om normala projektansökningar där industri och myndigheter som exempelvis Vinnova delar på kostnaden.

– Men vi söker också någon form av statlig basfinansiering, säger Per-Åke Olsson.
Kategori: Nyheter