Skriv ut
Elektroniskt trumset, elbilskonvertering och stöldgodspositionering. Det är några av bidragen till utmärkelsen Swedish Embedded Award. Vinnarna avslöjas på Tekniska Mässans inbyggnadskonferens Embedded Conference Scandinavia.
Priskommittén presenterade idag de nominerade bidragen i utmärkelsen Swedish Embedded Awards i kategorierna företag och student.
Företagsnomineringar
Gamla analoga processystem kommer att finnas kvar länge till. GKE i Granbergsdal har konstruerat en lösning, Arcus, för att lyfta upp dem till den moderna världen genom att åtminstone ge dem en digital övervakning. Mätdata från den analoga utrustningen samlas in kontinuerligt och jämförs med facit – data som lagrats under normal drift, eller data som samlats in under väldefinerade fel. Tekniken är robust nog för att användas i processkritiska system.
medicinEn automatisk medicindoserare som till och med kan ringa upp och rapportera om patienten är följesam. Det har Pharmacell i Motala tagit fram. Tekniken heter Careousel GSM och kan också användas för klinisk forskning. Vid inställda tidpunkter vrids medicinkassetten och nästa fack blir tillgängligt under en öppning i locket.
Drumit Five är ett elektroniskt trumset från 2box i Stockholm. Ingen ny teknik i sig, men trots dynamisk ljudhantering, som känner slagstyrka och till och med var på skinnet du dunkar, så har 2box har lyckat trimma responstiderna ner till 3ms, mer än nog för att tekniken ska kännas musikalisk.
smoketalkEtt system för att låta rökdykare kommunicera med varandra via radio. Det har Interspiro i Lidingö tagit fram. Ljudbearbetningen sker i en integrerad codec innehållande en signalprocessor. Buller från omgivningen undertrycks och radion använder de fria ISM-banden med fyra tidsluckor för röst och data.
Genom flexibel designtenik av statorn, en enkellindad motor och ickestabilt placerade magneter har Spiralfläkt i Järfälla lyckats konstruera en tystgående fläkt med ovanligt låg hög verkningsgrad och lång livslängd. Nyckeln är avancerad elektronisk styrning
 
Studentnomineringar
securityEtt säkerhetssystem för lastbilstransport som är helautomatiskt och kan känna av bland annat var avlastning sker, rörelser runt fordonet, gasläckor, hastighet och transporten sker längs fastställd rutt. Det har Halmstadstudenterna Johan Hallberg och Rasmus Larsson på tagit fram. Systemet heter Athena och använder bland annat elektroniska sigill på lasten och GPS.
spisvaktOckså Viktor Georgeborn och Åsa Ullrich läser vid högskolan i Halmstad. De har tagit fram teknik för att hjälpa äldre att komma ihåg att stänga av elektrisk utrustning innan de går hemifrån. Sändardelen kopplas in före eluttaget. Den kan känna när effekten är påslagen och om någon finns i närheten av apparaten. Och bryta strömmen vid behov. Tekniken heter Check-i.
elpaketetElpaketet är det kärnfulla namnet på ett byggsats som förvandlar en bensinbil till en elbil. Elmotor, batterier och motorstyrning finns i paktetet som i startskedet är till för teknikentusiaster och gymnasieutbildningar. Om tre år hoppas Christer Sigurd på högskolan i Halmstad att tekniken är mogen för privatpersoner.
Ett system för att positionera stulna föremål med hjälp av GSM-triangulering och RFID. Det har Peter Altmann, Roger Löf och Johannes Nilsson på högskolan i Halmstad tagit fram. Sändarmodulen har ett eget telefonnummer och göms i objektet som ska spåras. Modulen berättar var den är i ett sms med en GSM-triangulerad positionsbestämning. När mottagaren befinner sig i samma basstationstäckningsområde aktiveras sändarens RFID-modul med en uteffekt på 500 mW och objektet kan då lokaliseras på en decimeter när.
powerStefan Skoog på Lunds tekniska högskola har konstruerat effektiv och exakt mikromotorstyrning med hjälp av switchad modulering och digital signalbehandling. Spänningsmoduleringen sköts av en styrkrets som jobbar med återkoppling i form av ström, spänning och rotationshastighet. Stefan Skoog tror hans lösning lan få högre prestanda än motsvarande kommersiellt tillgängliga produkter för styrning av exempelvis robotar, permobiler och elcyklar.
Peng Cheng och Yan Yang på Mittuniversitetet mäter vinkelhastigheten hos en roterande kropp med en sensor som är monterad direkt på rotorn och gör sina egna beräkningar. Resultatet skickas trådlöst till en mottagare placerad upp till tio meter därifrån. Också sensorns ström levereras trådlöst, via magnetisk induktion från mottagaren. Sensorn klarar varvtal mellan 100 och 100 000 rpm och noggrannheten ökar med ökande varvtal.