Skriv ut
Avnu är en alldeles färsk allians som vill få industrin att anamma Ethernet som standard när det gäller att överföra ljud och bild vare sig det gäller i bilen, i vardagsrummet eller på en fotbollsarena.
Idag finns ett antal olika standarder för att överföra filmer och musik. Många av dessa är proprietära och de försök till standardiseringar som gjorts, bland annat Most för fordon och Cobranet för professionella ljudanläggningar, har inte anammats av alla.

Nu vill ett antal tunga teknikföretag anförda av Broadcom., Cisco, Harman, Intel, Samsung och Xilinx råda bot på detta. Deras lösning stavas Ethernet, närmare bestämt ett antal varianter Ethernet som är avsedda för att hantera just ljud och bild.

De varianter som pekas ut är IEEE 802.1 AVB (Audio Video Bridging) liksom IEEE 1722 och 1733. Med hjälp av dessa standarder går det att specificera nyckelfunktioner som hur man synkroniserar olika enheter som är anslutna till samma nät, hur man reserverar bandbredd liksom hur man organiserar köer när kapaciteten slår i taket. Genom att införa dessa funktioner ska det gå att blanda vanlig data, strömmande media och styrinformation i samma kabel utan att användaren märker det.

Avnu hoppas kunna ta fram en uppsättning testfall för kompatibilitetstester redan om ett år, alltså i mitten av 2010. Tidsplanen ser optimistisk ut eftersom AVB-standarderna ännu inte är klubbade även om det förväntas ske under året.
Kategori: Nyheter