Skriv ut
Följ tillverkarnas råd vid installation av motorstyrningar annars riskerar du att skapa otillåtna radiostörningar. Den uppmaningen riktar Elsäkerhetsverket i det senaste numret av sitt nyhetsbrev.
Det blir allt vanligare att använda sig av en motorstyrning för att sänka effektförbrukningen på större motorer, bland annat i fläktsystem. Men även om själva frekvensomriktaren är CE-märkt och därmed uppfyller EMC-direktivet, så kan en felaktigt utförd installation ge radiostörningar som ligger långt över de tillåtna gränsvärdena.

Som exempel lyfter Elsäkerhetsverket fram ett fall där en radioamatör upptäckte att kortvågsbandet plötsligt var dränkt av brus. Personen i fråga gav sig ut med sin radiomottagare för att pejla in störkällan som visade sig finnas i en stor hyresfastighet cirka en kilometer bort från den egna bostaden.

Radioamatören kontaktade Elsäkerhetsverket som snabbt kunde lokalisera felet till de tio fläktrum som fastigheten hade. Bara i ett av dessa var installationen korrekt utförd. I övriga rum hade en oskärmad kabel använts mellan frekvensomriktaren och fläktmotorerna trots att tillverkaren föreskrivit att en skärmad kabel skulle användas.
Kategori: Nyheter