JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
”Efter krisen” var temat för konsultföretaget Europartners återkommande konferens om komponentdistribution. Frågan är bara om vi har sett slutet av krisen ännu?
Tolv talare och fyrtiofem besökare samlades i Paris den 6-7 oktober för att tillsammans diskutera hur komponentdistributionsbranschen ska ta sig vidare efter den rådande finanskrisen. Temat, som bestämdes för över ett år sedan, visade att organisatörerna kallt räknat med att lågkonjunkturen skulle vara över vid det här laget. Så gott som samtliga deltagare var dock överens om att så inte är fallet.

En genomgående åsikt var också att det behövs någon form av förändring i branschen. Hur denna förändring skulle ta sig uttryck varierade dock kraftigt bland talarna.

Gene Conahan, chef hos passivtspecialisten TTI Europe, menade att distributörerna var tvungna att flytta sin profil från hur och var man säljer (katalogdistributör, global multidistributör eller lokal distributör) till vad man säljer (exempelvis halvledarspecialist, kontaktdonsspecialist, elektromekaniskspecialist et cetera).

Georg Steinberger, chef på Avnet EMEA, var inne på samma spår. Han mässade domedagsmässigt om att branschen måste diversifiera sig betydligt mer annars riskerar den europeiska distributionsmarknaden att urholkas helt.

– Dagens multidistributörer skiljer sig inte från varandra. Vi på Avnet kan inte erbjuda kunden någonting som inte Arrow eller Rutronik lika gärna kan. Det ser ut som att vi kopierat varandras affärsmodeller, menade han.

Steinberger ansåg vidare att inte bara distributörerna och leverantörerna själva, utan framför allt kunderna blir drabbade av bristen på diversifiering. I vilken form denna förändring skulle ske gavs däremot inget besked.

En av de mer intressanta prognoserna kom från Omrons Europachef Mark Jones. Han visualiserade konjunkturen i formen av ett ”w” där vi kan se en kraftig nedgång följt av en kortsiktig uppgång. Denna mattas sedan av och marknaden faller igen. Först efter ytterligare en stabiliseringsfas kan vi se en mer kontinuerlig ökning. Enligt Mark Jones borde detta inträffa tidigast någon gång under första kvartalet 2011.

– Vi är för dåliga på att utnyttja de tillväxtbranscher som finns runt omkring oss, sa Jones och pekade på cleantech (teknik för att åstadkomma energireducering) som en sådan bransch.

Europachefen för katalogdistributören Premier Farnell, Andy King, höll det mest optimistiska föredraget av alla då han visade på ett flertal möjligheter för branschen att förändra sig i samband med en kommande återhämtning. King påpekade användandet av sociala medier så som Facebook, Linkedin, Twitter och Youtube för att nå ut till kunden på dennes spelplan. Inte helt opartiskt kanske med tanke på att Premier Farnell själva driver sajten Element14.com som Andy King beskrev som ”ett Facebook för ingenjörer”.

Utöver föredrag från distributörer, komponentleverantörer och kontraktstillverkare ägnades den andra dagen åt en genomgång av den internationella samlingsorganisationen IDEA (International Distribution of Electronics Association), där bland annat svenska IM-föreningen ingår. Det var tydligt att samtliga geografiska marknader i Europa lider av samma svårigheter att ta sig ut ur rådande lågkonjunktur.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)