Skriv ut
slump2,5 miljarder bitar i sekunden som klarar alla tillgängliga statistiska test på slumpmässighet. Det lyckas Intels forskare generera i en digital 45 nm-krets.
Detta innebär två stora genombrott. Prestandan är ett par hundra gånger snabbare än i dagens slumpgenerernde kretser. Och genereringen sker inte i en analog krets, utan i en digital krets, vilket betyder att den kan integreras till exempel på ett processorchips.

Det senare sparar inte bara in en krets, utan gör systemet mer robust mot sidoattacker som avlyssnar trafiken mellan processor och separat kryptochip.

Det är tidningen Technology Review som rapporterar nyheten.

Kretsen är en korskopplad inverterare, en minnescell för en bit. Den är medvetet konstruerad för att vara instabil.

Dess utdata styrs av temperaturen på chipet. En förutsättning för att generatorn är helt slumpmässig är att det inte finns några regelbundenheter eller förutsägbarhet i bruset från de små temperaturförändringarna.

Intel vågar trots allt inte ta gift på att talen som genereras är helt slumpmässiga men de godkänns av alla de statistiska test som finns tillgängliga idag.

Slump används bland annat för att skapa kryptonycklar. Ju bättre kvaliteten är på slumpen, desto svårare blir det att knäcka kryptot. Dagens bästa slump genereras från brus i analoga kretsar.

Intels forskare går nu vidare till 32 och 22 nm.
Kategori: Nyheter